Тук клиентите на счетоводна кантора “Акаунт” могат да открият полезни връзки:

Национална агенция за приходите

Национален осигурителен институт

Национален статистически институт

Търговски регистър към Агенция по вписванията

Европейска централна банка

Българска народна банка

Министерство на финансите

Министерство на икономиката

Официален вестник на Европейския съюз

Държавен вестник

Българска стопанска камара

Търговско – промишлена палата

Агенция за приватизация

Българска фондова борса