Татяна Михалева

Управител

Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ към Икономически университет – гр. Варна , специалност „Стопанско управление със специализация Здравен мениджмънт“ към Факултет по „Обществени науки“ на Университет „Проф.д-р Асен Златарев” – гр. Бургас, специалност „Публична администрация със специализация – Управление на Европейски проекти“ към  Факултет „Социални, стопански и правни науки“ на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”. Натрупала е богат  опит в областта на счетоводството и финансите, като още в началото на 90-те години работи като самостоятелен счетоводител. Притежава и административен опит като управител на медицински заведения.

 

Полина Крумова

Счетоводител

 Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол” и специалност „Банков мениджмънт“, бакалавър по специалност “Икономика на индустрията” към Икономически университет – гр. Варна.

 

Албена Романова

Счетоводител

 Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол” и специалност „Международен бизнес“, бакалавър по специалност “Икономика на индустрията” в Икономически университет – гр. Варна.

 

Атанаска Гацева

Счетоводител

 Бакалавър по специалност „Счетоводство и контрол“ в Икономически университет – гр. Варна.