Други услуги

  1. Подготовка и управление на проекти по Европейски фондове
  2. Изготвяне на кредитни обосновки и съдействие при кандидатстване за кредит пред банкови и финансови институции
  3. Финансово-счетоводен анализ на стопанска дейност.